6/8/2019

By techx

Hôm nay tôi đã mua NVL với giá 58,100, TAC tại giá 24,900 và bán VCA tại 10,600. Cuối tuần này tôi sẽ thực hiện xong việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư. Tính đến hiện tại tôi đã lỗ -471,635 VND. Mong rằng tháng tới danh mục của tôi sẽ có tiến triển…

2/8/2019

By techx

Date Code Buy/Sell Buy price Excecuted price 1.8.19 VPI Sell 41,700 42,500 1.8.19 VNG Sell 22,100 19,650 1.8.19 SFC Sell 22,600 23000 2.8.19 KDH Buy 22,600 Tôi đã bắt đầu bán cổ phiếu trong danh mục từ hôm qua và dự định sẽ mua KDH, NVL, CNC, TAC, GVT, HPD trong đó 2 cổ phiếu…

31/07/2019

By techx

Danh mục đầu tư của tôi đồng loạt giảm hôm nay, với khoản lỗ là 532,870 VND. CMG đã giảm tới mức giá sàn. Ngày mai tôi sẽ thay đổi lại danh mục đầu tư với một số cổ phiếu mới, tuy nhiên vẫn tuân theo chiến lược dựa trên cổ tức và phân tích…

29/07/2019

By techx

I bought CMG today at 41,500 VND in response to the news that Samsung SDS & CMC Corporation signed investment contract, paving the way for the development of this corporation. On the other hand, at the end of the day, i received some bad news about VNG that they will close out some branches. Tôi…

25/07/2019

By techx

Our balance is not getting better eventhough overall market is on the rise, the profit from selling BID is not sufficient enough to cover the loss. VNG price still continues its disappointing downtrend. The return from VNG is currently -12.57%. Danh mục đầu tư này vẫn đang bị lỗ mặc dù thị trường chung đang…

23/07/2019

By techx

I am currently holding only 6 stocks. VNG and VPI, which followed strategies by sector, is still generateing losses. 2 more weeks and i will rebalance my portfolio. (See Vietnamese translation below) Hiện tại tôi chỉ còn nắm giữ 6 cổ phiếu. VNG và VPI, 2 cổ phiếu tôi mua theo chiến lược theo ngành…

19/07/2019

By techx

Thị trường chung tăng mạnh ngày hôm nay, trái với tình hình danh mục đầu tư của tôi. Tôi đã lỗ so với ngày hôm qua, chủ yếu vẫn do giá của VNG và VPI tiếp tục giảm. Lãi cộng dồn hiện tại của tôi chỉ còn +4,860 VND.

18/07/2019

By techx

Hôm nay tôi đã bán cổ phiếu BID với giá 34,550 VND, tuy nhiên giá đóng cửa là 34,700VND. Khá tiếc là tôi đã không nắm bắt được cơ hội từ thị trường. Giá VPI, VNG đã giảm vài ngày liên tiếp.

17/07/2019

By techx

Tôi đã mua thêm cổ phiếu VHL với mức giá 28,200 vào ngày hôm qua. Giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch của BID tăng cao trong ngày 16/7, đặc biệt là giao dịch khối ngoại, sau khi được thêm vào rổ VN30. So với ngày 15/7, danh mục đầu tư này đã phải…

15/07/2019

By techx

Hôm nay tôi đã đặt lệnh mua thêm cổ phiếu BID tại mức giá 33,350VND. Với kì vọng đầu tư trong ngắn hạn. BID mới được thêm vào rổ cổ phiếu VN30, vì vậy tôi nghĩ có thể có lợi nhuận từ thông tin này. Lợi nhuận hôm nay đến từ cổ phiếu VCA, cổ…