Tôi đã không thực hiện giao dịch vài ngày gần đây vì thị trường không chuyển biến nhiều. Hôm nay là ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng tương lai Tháng 8, do đó tôi nghĩ sẽ có biến động.

May mắn là tôi đã có được cơ hội với vị thế mua, tôi mua tại 872 điểm và bán tại 890 điểm.

Lợi nhuận của tôi sau 3 tuần là 10%, trong khi mục tiêu của tôi là 10% mỗi tháng. Tôi đã may mắn đạt được kế hoạch tháng này. Nhưng vì thị trường không dao động nhiều những ngày này, mục tiêu này khó hơn tôi nghĩ.

(See English translation below)

I didn’t trade last few days because market didn’t move at all. Today is the last trading day for the August contract. So I expected some movement.

Luckily, I was able to catch an opportunity to have a long position. I bought futures contract around 872 and sold at 890.

For last 3 weeks, I made about 10 percent of profit. My goal is 10 percent a month. This month luckily I’m about to reach my goal. But as market is not moving these days, it will become harder I think.