Những ngày này gần như không thể dự đoán được thị trường, khá tẻ nhạt. Tôi không chắc khi nào thị trường mới thể hiện xu hướng rõ ràng.

Tôi đã mở vị trí bán vào buổi sáng theo xu hướng. Nhưng đã thay đổi sang chiến lược dành cho thị trường đi ngang. Ngày hôm nay không có lãi hay lỗ phát sinh.

These days it’s almost impossible to expect direction of the market. Very boring market. I’m not sure when the market will show some directions.

Today I entered long position in the morning following the trend. But changed the strategy for side way market. No profit or loss for today.