Chúng tôi đánh giá kết quả của 10 công ty vốn hóa lớn trong ngành bất động sản, bao gồm: VIC, VHM, VRE, NVL BCM, KDH, SDI, PDR, NLG và VPI.

Chiến lược đầu tư này dựa theo giả thiết: Nếu mô hình kinh doanh giống nhau, giá cổ phiếu cũng sẽ dao động giống nhau. Vì vậy có thể nói chiến lược này dựa trên hiện tượng “Trở về điểm trung bình” (Mean-reverting process). Chúng tôi chọn 2 cổ phiếu giảm nhiều nhất trong tháng trước và giữ trong vòng 1 tháng. Cách đầu tư này mang lại 154.5% lợi nhuận trong vòng 4 năm, và mức chuẩn của ngành là 70%. Lợi nhuận thặng dư trung bình là 20%/năm. Tỷ số thông tin (Information ratio) của chiến lược này khoảng 0.8. Có thể thấy chiến lược này rất hiệu quả, đặc biệt vào năm 2017, khi thị trường bất động sản đang tăng trưởng mạnh.